Schmitt a Schmitt - hospodářská, poradenská a účetnická splečnost Schmitt & Schmitt hospodářská, poradenská a účetnická splečnost
Nachazite se zde Home » Nabídka služeb » Účetnictví

Účetnictví

Nabízíme kompletní vedení Vašeho účetnictví našimi kvalifikovanými zaměstnanci.

Vedení účetnictví, resp. rozsah a podobu vedení účetnictví přesně určuje účetní jednotce zákon o účetnictví. Ovšem rozhodnutí, koho vedením účetnictví pověříte, je pouze na Vašem rozhodnutí.

Nabízíme Vám několik forem, jak vést Vaše účetnictví:

 • kompletní outsourcing - u nás na našem účetním software pořizujeme všechny Vámi dodané účetní doklady
 • controlling/účetní poradenství - Vy pořizujete prvotní účetní doklady u Vás na Vašem účetním software, my provádíme kontrolu Vašeho účetnictví u Vás nebo exportujeme Vaše data do našeho účetního systému
 • vzdálené pořizování - umožníme Vám přístup na náš server do našeho účetního software, kde si budete moci sami pořizovat účetní doklady, využívat absolutní kontrolu nad Vašimi daty bez nutnosti nákupu účetního software

Každá z těchto forem vedení účetnictví má své přednosti i nevýhody, ale věříme, že každý si najde ten správný způsob, který nejvíce vyhovuje jeho potřebám.

Mezi standardní úkony nabízených služeb patří:

 1. kontrala předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 2. řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 3. vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.
 4. Evidence DPH
 5. Evidence majetku
 6. Evidence pohledávek a závazků
 7. Kniha došlých faktur
 8. Kniha vydaných faktur
 9. Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
 10. Zpracování statistických výkazů
 11. vyhotovení přehledů dle přání klienta
 12. zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 13. předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Výčet námi nabízených služeb není nikdy definitivní, vždy se snažíme přizpůsobit potřebám našich klientů a najít s nimi shodu mezi jejich potřebami a jejich možnostmi.

 
 

Hospodářská a účetnická společnost Schmitt & Schmitt poskytuje služby hlavně v oboru účetnictví, daňové poradenství, zpracování podnikatelských projektů a plánů.

Schmitt & Schmitt
U krčské vodárny 2021/20a, 140 00 Praha 4-Krč
tel: 222 999 955

© Schmitt & Schmitt 2013, Realizace a design Saturn-Toya s.r.o.