Schmitt a Schmitt - hospodářská, poradenská a účetnická splečnost Schmitt & Schmitt hospodářská, poradenská a účetnická splečnost
Nachazite se zde Home » Profil firmy

Profil společnosti

Firma Schmitt & Schmitt je účetní firma s majoritní kapitálovou účastí vídeňské firmy Schmitt & Schmitt Wirtschaftstreuhandgesellschaft m. b. H. Tato společnost je rovněž zakladatelem účetních, auditorských a poradenských firem v Curychu a v Budapešti.

Pražská společnost byla založena v roce 1992 jediným zakladatelem, rakouskou společností Schmitt & Schmitt Wirtschaftstreuhandgesellschaft m. b. H. se sídlem ve Vídni. Česká společnost vedle poradenství pro klienty mateřské firmy zpracovává v současné době účetnictví pro cca. 100 vlastních klientů.

Firma při své práci používá standardní účetní software (VARIO), který umožňuje rozšířit klasifikaci účetních operací a účtovat souběžně podle několika účetních osnov. Při zpracování agend fakturace, pokladny a skladu nabízí svým klientům software, který pak používá na vedení účetnictví. Pokud klient již pracuje s vlastním software, je možné převést výstupy z něj do software, který používá firma. Pro 12 klientů zajišťujeme audit prostřednictvím auditorů, kteří nejsou zaměstnanci společnosti.

V roce 1994 vstoupil do firmy Ing. Jiří Kohout, který převzal čtvrtinový obchodní podíl a zřídil ve společnosti kancelář daňového poradce. V současné době poskytuje daňové poradenství na základě časově neomezené mandátní smlouvy přibližně 120 klientům. Při zpracování daňových přiznání a účetních závěrek jsou používány programy od společnosti Luyten CZ, spol. s r.o. (program TaxEdit) a fy DATEV CZ s.r.o.

Závazky ke klientům jsou zpravidla upraveny písemnou smlouvou. Smluvně je dána i výše honoráře a je odvozena od povahy úkonu, časové náročnosti a hodnoty předmětné věci.

V roce 2004 byla společnost certifikována v systému managementu jakosti pro oblast daňového poradenství, vedení účetnictví, činnost ekonomických a organizačních poradců.

 
 

Hospodářská a účetnická společnost Schmitt & Schmitt poskytuje služby hlavně v oboru účetnictví, daňové poradenství, zpracování podnikatelských projektů a plánů.

Schmitt & Schmitt
U krčské vodárny 2021/20a, 140 00 Praha 4-Krč
tel: 222 999 955

© Schmitt & Schmitt 2013, Realizace a design Saturn-Toya s.r.o.